Boekpublicatie ‘Snelweg x Stad’

Begin februari 2016 ging de ontwerpstudie ‘Snelweg en stad – meer leefbaarheid en ruimte’ van start. Team VenhoevenCS (bestaande uit VenhoevenCS, SWECO, René Kuiken Urbanism en Martijn Al Landschapsarchitect) heeft samen met zeven andere multidisciplinaire ontwerpteams gewerkt aan visies op de ruimtelijke opgaven rond de ringwegen van Amsterdam, Rotterdam en Utrecht. Er is gezocht naar antwoorden op de vraag hoe de relatie tussen stad en snelweg verbeterd kan worden in termen van leefbaarheid, ruimtegebruik en bereikbaarheid.  Nu, één jaar later, zijn de ontwerpen en strategieën die uit de ontwerpstudie zijn voortgekomen gebundeld in de publicatie ‘Snelweg x Stad’.  Op 15 februari 2017 is het boek in TU Delft het boek ‘snelweg x stad’ gepresenteerd.

Download het artikel over Station Uithof: SnelwegxStad_2017_Station Uithof

De publicatie is een gezamenlijk initiatief van BNA Onderzoek, de TU Delft, de gemeenten Rotterdam en Utrecht, de provincie Utrecht, de Directoraten-generaal Bereikbaarheid, Ruimte en Water en Rijkswaterstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Vereniging Deltametropool, Universiteit Antwerpen en uitgeverij Public Space.Comments are closed.