Een versterkt stadshart voor Schagen

Schagen krijgt een vernieuwd en versterkt centrum met wonen, winkelen en aanvullende voorzieningen. Het overdekte winkelcentrum Makado wordt uitgebreid en vernieuwd. Vooruitlopend hierop wordt momenteel de openbare ruimte rondom Makado heringericht, waaronder de Nieuwstraat.

In de bestaande situatie kent de openbare ruimte van het stadshart van Schagen een groot aantal van bestratingsmaterialen en straatmeubilair. De herinrichting wordt aangegrepen om de openbare ruimte in te zetten als de bindende factor in het centrum, met een herkenbare identiteit en materialisatie. Basis voor de nieuwe inrichting is een bestrating van rode gebakken klinkers. Daarnaast wordt de openbare ruimte ingericht met de voor Schagen kenmerkende lindebomen, houten meubilair, gietijzeren boomroosters en details van natuursteen. Met deze zowel duurzame als chique materialen wordt het karakter van Schagen als een dorpse stad met allure versterkt.

Maatregelen voor het sturen van het autoverkeer bepalen sterk het beeld van het centrum. Ook de Nieuwstraat heeft het karakter van een verkeersstraat en is daardoor te weinig onderdeel van het verblijfsgebied van het winkelhart. In de nieuwe situatie krijgt de Nieuwstraat een inrichting die past bij de winkel- en verblijfsfunctie en wordt een vanzelfsprekend onderdeel van het winkelrondje. Voetgangers krijgen meer de ruimte, de rijweg wordt versmald om zo brede trottoirs langs de winkels aan weerszijden mogelijk te maken. De inrichting wordt gelijkvloers, al het straatmeubilair en bomen worden gebundeld in één lijn aan de oostzijde van de straat terwijl alle parkeerplaatsen gesitueerd worden aan de westzijde. Hierdoor blijft er ook in de nieuwe inrichting ruimte voor evenementen zoals de kortebaan draverij en de jaarmarkt. De Nieuwstraat vormt straks een representatieve entree van de binnenstad.

Project: Voorlopig Ontwerp openbare ruimte winkelcentrum Makado
Opdrachtgever: gemeente Schagen
Projectteam Voorlopig Ontwerp: Martijn Al landschapsarchitect, Menno Boermans (verkeerskundige Gemeente Schagen), Sven van Nieuwenhoven (stedenbouwkundige Gemeente Schagen), Cees Ris (projectleider Gemeente Schagen)
Techniek: Prommenz (Cor Achterberg , Bastiaan Zeeman, Henk-Jan Knoop)
Architect renovatie Makado: Rijnboutt
Uitwerking Voorlopig Ontwerp tot Definitief Ontwerp, uitvoeringsvoorbereiding en realisatie: aannemer Ooms i.s.m. gemeente Schagen
Realisatie openbare ruimte: begin 2018 – medio 2019Comments are closed.