Stipendium stichting NH Bos voor studiereis naar Japan

Stichting NHBos maakte een studiereis naar Japan mogelijk. In samenwerking met architect Bart Bordes is onderzoek gedaan naar overgangen van bebouwing naar buitenruimte, van openbaar naar semi-openbaar naar prive, of van collectief naar prive. Hierbij hebben is gekeken naar zowel de vormgeving als het gebruik van zowel de bebouwing als de buitenruimte.Comments are closed.