Terreininrichting ‘de Mark’ in Breda gerealiseerd, in dienst van Rijnboutt

De Mark, een Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie, is verplaatst naar een nieuwbouwcomplex in Breda. Uitgangspunt is de kinderen die er komen te wonen en er naar school gaan een veilige en mooie omgeving te bieden. De Mark, wat in samenwerking met EGM architecten is ontwikkeld, is georganiseerd als een klein dorpje gesitueerd rondom een centrale ruimte, een brink.

Het terrein krijgt een groene uitstraling: het wordt omringd door eiken en esdoorns en nieuwe hagen. Deze groene gordel rondom het terrein waarborgt tevens de privacy voor het centrum. Aan de noordzijde bevinden zich tuinen ten behoeve van de dagbehandeling, aan de zuidzijde de tuinen van de kliniek. Deze tuinen en de parkeerplaats worden begrensd door beukenhagen, een beplanting die thuishoort op de zandgrond. Verspreid over het terrein zijn verschillende soorten bomen geplant.

In de binnenruimte van het gebouw zijn de entree, de paden en het schoolplein gebundeld tot één expressieve organisch bewegende verharding. Hoogteverschillen in de verharding en het gras, diverse objecten en een verrassende belijning op de verharding vormen spelaanleidingen.

Ontworpen in dienst van Rijnboutt
Projectteam: Martijn Al, Richard Koek
I.s.m. EGM architecten
Opdrachtgever: GGZ Breda
Opdrachtnemer: Rijnboutt
Ontwerp 2006 – 2007
Uitvoering: 2009 – 2010
Foto’s: Kees HummelComments are closed.