Eerste fase Blokhuisplein Leeuwarden geselecteerd voor realisatie

Het College van B&W van de gemeente Leeuwarden heeft besloten om op korte termijn de eerste fase van het plan voor het Blokhuisplein in Leeuwarden in uitvoering te brengen. Het plan van Bureau Peter de Ruyter landschapsarchitectuur in samenwerking met Martijn Al landschapsarchitect bestaat uit een XL-zebrapad van grasgroene wegenverf. Het zebrapad vormt een eerste schakel en veilige verbinding tussen de voormalige gevangenis Blokhuispoort en de binnenstad van Leeuwarden. In de tweede fase wordt de openbare ruimte daadwerkelijk aangepakt met een inrichtingsvoorstel waarin de verblijfskwaliteit van de plek aanzienlijk wordt vergroot.

De planvorming voor het Blokhuisplein is onderdeel van de manifestatie ‘Kloppend Hart’. Doel van de manifestatie is om de ruimtelijke kwaliteit en de leefbaarheid van de binnenstad naar de toekomst toe te vergroten.

Uit het resultatenboek – Blokhuispoort‘Het plan van Peter de Ruyter c.s. voor de omgeving van de Blokhuispoort biedt een prachtig initiatief om de relatie van de Blokhuispoort met de binnenstad te verbeteren. Hoewel de Blokhuispoort van oorsprong door haar functie bewust los van de stad is opgezet, vraagt de huidige situatie en functie van het complex om een verbinding ervan met de binnenstad – over het Blokhuisplein en de bocht naar Keizersgracht heen. Het initiatief toont twee stappen in een mogelijke oplossing; de eerste als een tijdelijke, eenvoudige te realiseren XL-zebrapad, de tweede als een versmalling van de weg en het accentueren van een breed plein dat als shared space de verbinding tussen Blokhuispoort en binnenstad legt. Het plan levert daarmee een enorme bijdrage aan de kwaliteit van de binnenstad, het verbetert de functionaliteit van de plek en biedt aan iedereen een extra openbare ruimte’.

De eerste fase van het voorstel, het 80 meter lange grasgroene XL-zebrapad wordt voor de zomer van 2013 gerealiseerd.Comments are closed.