Tijdelijke esplanade als entree Haarlem

Van weg naar plek
De westelijke entree van Haarlem vormt van oudsher een belangrijke entree voor autoverkeer naar Haarlem. Sinds de komst van een fly-over maakt minder verkeer gebruik van deze weg waardoor het mogelijk werd het aantal rijstroken terug te brengen.
Gemeente Haarlem heeft het voornemen deze vrijkomende ruimte in de toekomst te benutten voor het realiseren van een gracht. Omdat deze gracht nog zeker tien jaar op zich laat wachten ontstond er ruimte om de vrijkomende rijstroken om te vormen tot een tijdelijke groene ontmoetingsplek.

amsterdamsevaart_planprincipe

Handhaven asfalt maakt budget vrij voor inrichting
Het afvoeren van al het asfalt zou kostbaar zijn en dit zou tot gevolg hebben dat er geen budget overbleef voor de groeninrichting. Door het asfalt grotendeels te handhaven kwam er budget vrij voor een tijdelijke inrichting. Dit is vervolgens ingezet voor het maken van een levendige en groene esplanade.

impressie tijdelijke inrichting openbare ruimte AmsterdamsevaartTwee kilometer lang verblijfsgebied
Minimale ingrepen dragen er zorg voor dat de voormalige rijweg de uitstraling krijgt van een voetgangersgebied. Daarbij is gestreefd om de openbare ruimte ruimtelijk gezien een maximale breedte te geven. Dit wordt bereikt door stukken uit het asfalt te zagen en die vervolgens in te planten met bloeiende planten en siergrassen. De boulevard is tevens onderscheidend van de gewone rijweg gemaakt door deze deels Kawasaki groen te verven met lijnen, sport- en spelaanleidingen.

tijdelijke inrichting openbare ruimte Amsterdamsevaart Haarlem

Bewoners brengen openbare ruimte tot leven
Bewoners hebben een grote rol gespeeld tijdens het ontwerpproces, ook na de herinrichting blijven de bewoners actief betrokken. De herinrichting vormt namelijk geen eindbeeld maar een startpunt. Het biedt een basis voor de grote bewonersenergie, voor nieuwe initiatieven en gebruik.
De wijkraad werkt verder aan de esplanade. Door de gemeente te ondersteunen in het onderhoud van de beplanting, organisatie van opruimdagen en door toezicht op het gebruik. Maar zeker ook door het de komende jaren programmeren met evenementen zoals Koningsdag of sportwedstrijden en het verder invullen van deze tijdelijke experimentele openbare ruimte.

• Opdrachtgever: Gemeente Haarlem.
• Concept en voorlopig ontwerp: Martijn Al landschapsarchitect & René Kuiken Urbanism in nauwe samenwerking met bewoners / wijkraad Amsterdamse Buurten.
• Technisch advies: Van Reden Advies.
• Definitief ontwerp en technische uitwerking: BK ingenieurs.
• Ontwerp verkeerskundige opzet: Goudappel Coffeng.Comments are closed.