Missie
Graag stel ik mezelf voor. Ik ben Martijn Al en werk als zelfstandig landschapsarchitect. Mijn missie is de belevingskracht van landschappen en stedelijke buitenruimtes te versterken. Ik streef naar ontwerpen die ruimte bieden voor gebruik, duurzaam zijn en zich ontwikkelen onder invloed van de tijd.

Ervaring
Bij mijn werk voor OKRA, Veenenbos & Bosch en Rijnboutt heb ik veel ervaring opgedaan in het ontwerp van buitenruimtes. Zo heb ik onder andere gewerkt aan de herinrichtingsplannen voor de boulevard van Egmond aan Zee en de buitenruimte van woonwijk Oosterwei in Gouda. Sinds 2011 werk ik als zelfstandig landschapsarchitect. Voorbeelden van projecten van mijn bureau zijn het met de 1e vakjury prijs beloonde ontwerp voor het Keizer Karelplein in Nijmegen en de genomineerde Europan 2011 inzending voor de dorpsuitbreiding van Allerød te Denemarken. Voor een ontwerpend onderzoek naar de IJsselmeerregio ontving ik zowel een talentontwikkeling-stipendium van het Stimuleringsfonds voor Architectuur als een Award bij de 6th Landscape Architecture Exhibition in Belgrado. Het in nauwe samenwerking met bewoners ontworpen project ‘Esplanade’ in Haarlem werd in 2021 beloond met de Lieven de Key Penning.

Wat ik kan betekenen voor u
Ik kan uw organisatie ondersteunen in alle stappen binnen het ontwerpproces. Van concept-vorming tot bewonersparticipatie en van bestekscontrole tot esthetische controle van de uitvoering. Afhankelijk van de aard van het project wordt samengewerkt met andere specialisten zoals civieltechnisch adviseurs. Graag kom ik een keer bij u langs voor een kennismaking en om de mogelijkheden te besprek

Opleiding
2006 – 2010 Academie van Bouwkunst, Amsterdam, Landschapsarchitectuur
1994 – 1999 Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein, Velp, Tuin- en landschapsinrichting, Ontwerpen

Werkervaring
2011 – heden Zelfstandig landschapsarchitect
2023 – heden Landschapsarchitect Gebiedsontwikkeling Groene Rivier Well, veenenbosenbosch
2016 – heden Landschapsarchitect projectteam stadshart, Gemeente Capelle aan den IJssel
2008 – 2010 Senior landschapsontwerper bij Rijnboutt, Amsterdam
2006 – 2007 Landschapsontwerper bij CH&Partners Stedenbouw en Landschap, Den Haag
2000 – 2006 Landschapsontwerper bij Veenenbos en Bosch landschapsarchitecten, Arnhem
1999 Assistent landschapsontwerper bij OKRA landschapsarchitecten, Utrecht
1998 Stage bij OKRA landschapsarchitecten, Utrecht
1997 Stage bij Karres en Brands landschapsarchitecten, Hilversum

Prijzen
2021 Lieven de Key Penning
2015 Award ‘Studies and research Category’, 6th Landscape Architecture Exhibition, Belgrado, Servië, i.s.m. Jorryt Braaksma
2015 Shortlist, Dorpsuitbreiding Denzlingen, Duitsland
2013 Tweede prijs, Herbestemming Grote Kerk, Hoorn, i.s.m. René Kuiken
2013 Gescelecteerd voor realisatie, Blokhuisplein, Leeuwarden, i.s.m. Peter de Ruyter
2011 Shortlist, Europan 11, Allerød, Denemarken, i.s.m. Cecilia Gross en René Kuiken
2011 Shortlist, Blikvanger landgoed de Hartekamp, Heemstede, i.s.m. Elizabeth Keller
2008 Nominatie, Vondelpark Repetitief Meubilair, Amsterdam, i.s.m. José Vorstermans
2007 Eervolle vermelding, Tuin Theater Instituut Nederland, Amsterdam
2004 Geselecteerd voor realisatie, Demonstratietuin Tuinen van Appeltern, i.s.m. Arjan Kool
2002 Eerste prijs vakjury, ‘Keizer Karelplein’, Nijmegen, i.s.m. Arjan Kool

Tentoonstellingen
2015 6th Landscape Architecture Exhibition, Belgrado, Servië
2014 ‘Weg met de Afsluitdijk? Ontwerpen onderzoek naar een duurzame delta‘, Nieuw Land, Lelystad
2013 ‘Tussentijds ruimtegebruik’, ABC Architectuurcentrum Haarlem
2012 ‘Kloppend hart – bouwen aan de binnenstad van Leeuwarden’, Stadskantoor Leeuwarden
2012 ‘Europan 11’, Raadhuis Allerød, Denemarken
2012 ‘Braak in haarlem‘, ABC architectuurcentrum Haarlem
2009 ‘Plan Zuid, in bewerking’, Expositie Academie van Bouwkunst, de Verdieping, TrouwAmsterdam
2009 ‘Meubilair Vondelpark’, ARCAM, Amsterdam
2008 ‘Designing leisure landscapes’, Expositie Academie van Bouwkunst, Zuiderkerk, Amsterdam
2003 ‘Ruimte voor visie’, Architectuur Centrum Nijmegen
2003 ‘Atelier HSL’, Groothandelsgebouw Rotterdam
2002 ‘Keizer Karelplein’, Mariënburgkapel, Nijmegen

Cursussen en stipendia
2022 Cursus Ecologie en beheer van het Nederlandse landschap en landschapselementen
2021 Cursus Dendrologie
2019 Basiscursus Wet natuurbescherming
2012 Talentontwikkeling-stipendium, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
2008 Stipendium voor studiereis naar Japan, N.H. Bos Fonds

Publiciteit (selectie)
2021  Jaarboek landschapsarchitectuur en stedenbouw in Nederland 2021, blz. 124-127, Marc Nolden
2021  Veengebied als inspiratie beplanting Capelle aan den IJssel, Tuin+Landschap, nr. 16/17, blz. 32-35, Martijn Al, Natascha van den Ban, Bart Bordes
2020  300.000 nieuwe bomen voor gemeente Schagen, Tuin+Landschap, nr. 23, blz. 18-21, Martijn Al, René Kuiken
2020  Van verkeersader tot verblijfsgebied, Vakblad groen, nr. 11, blz. 10-13, Martijn Al, René Kuiken
2017  Snelweg x stad, De toekomst van de ringweg, BNA
2014  Gat in Afsluitdijk opent zee van kansen, Cobouw nr. 189, 31 okt., blz. 2, M. Silvester
2014  Een klimaatbestendige delta door openen Afsluitdijk, Land & Water, nr. 3, blz. 24-26, Martijn Al, Jorryt Braaksma
2014  Een klimaatbestendige IJsselDelta, Groen, nr. 2, blz. 6-11, Martijn Al, Jorryt Braaksma
2014  Weg met de Afsluitdijk?, Friesch Dagblad, 24 maart 2014, Martijn Al, Jorryt Braaksma
2014  Doorbraak creëert duurzame delta, de Ingenieur, nr. 3, blz. 39, Judith Robbe
2014  Weg met de hekwerken!, Column, Groen, nr. 1, blz. 49, Martijn Al
2013  Van tussentijd tot eeuwigheid, Landschapsarchitectuur van Martijn Al, ArchitectuurNL, nr. 8, blz. 40-45, Jeroen Junte
2013  Experimentele tijdelijke inrichting Blokhuisplein, Groen, nr. 11, blz. 10-14, Martijn Al, Peter de Ruyter
2013  Kansen voor tijdelijke sportieve binnen- en buitenruimte, blz. 22, 23, Provincie Gelderland
2011  Fort Cochin recaptured, 09/10 Graduation projects Amsterdam Academy of Architecture, blz. 110-113
2010  Het beste afstudeerwerk, Blauwe kamer, nr. 4, blz. 58-59
2009  Het Vondelpark krijgt zeker niet zomaar wat bankjes, Het Parool, 30 jan., blz. 18-19, C. Abhouwer
2009  Submission for the competition Vondelpark, All the best, h. 8, Noël van Dooren
2008  Greetings from Europe, Landscape & Leisure, blz. 94-95, Mark Hendriks
2008  Nominaties voor meubelinrichting Vondelpark, Blauwe Kamer, nr. 3, blz. 8-9, M. Woestenburg
2008  Reclamemaker Erik Kessels, Blauwe Kamer nr. 2, blz. 64-65, M. Hendriks
2008  Dalfser Veld Energielandschap, Jaarboek Academie van Bouwkunst, 2007-2008, blz. 170-171
2008  Amateurism, the freshmaker, Amsterdam Weekly, nr. 10, Steve Korver
2007  De tuin als theater, Tuin en landschap nr. 20, Miranda Vrolijk
2007  Kleurrijk gebruik van kleur in de tuin, blz. 95 en 125, Modeste Herwig
2006  Blinden en slechtzienden op weg helpen, Groen, nr. 7/8, Martijn Al, Jeroen Bosch
2005  Zee en strand in hortus conclusus, Tuin en landschap nr. 20, Wendy Bakker
2005  And the winner is.., Home&Garden, nr. 10, blz. 111
2005  Topsport temidden van natuur, Groen, nr. 12, Martijn Al, Jeroen Bosch
2003  Nijmeegs plein als orkaan met windstil oog, Bouwwereld, nr. 1, blz. 20
2003  Tribute, A design for places left over after planning, Atelier HSL, h. 2, Martijn Al, Arjan Kool
2003  Keizer Karelplein, Groen, nr. 2, blz. 27-29, Noortje Krikhaar
2002  Storm voor het Keizer Karelplein, Blauwe Kamer, nr. 6, blz. 59, E. v. L.

Projectenlijst

Martijn Al landschapsarchitect
2021 – 2022 Ontwerp Amandelpark, in opdracht van gemeente Capelle aan den IJssel, i.s.m. Bart Bordes en Natascha van den Ban
2020 Ontwerp 48 voortuinen voor stadswijk ‘Hogekwartier’ te Amersfoort, in opdracht van Synchroon, i.s.m. Natascha van den Ban
2020 Ontwerp buitenruimte JWK Utrecht, i.s.m. WE Architecten en René Kuiken Urbanism (opdrachtnemer)
2020 Visie op natuurontwikkeling Eenigenburg, in opdracht van gemeente Schagen
2019 – 2020 300.000 bomenvisie, i.s.m. René Kuiken Urbanism, in opdracht van gemeente Schagen
2018 Ontwerp tuin gemeentehuis, i.s.m. Bart Bordes en Natascha van den Ban, in opdracht van gemeente Capelle aan den IJssel
2017 Tijdelijke inrichting openbare ruimte Amsterdamsevaart, i.s.m. René Kuiken Urbanism, in opdracht van gemeente Haarlem
2016 Bomenstructuurplan en beplantingsplan stadshart van Capelle, in opdracht van gemeente Capelle aan den IJssel
2016 Ontwerp herinrichting Regthuysplein, in opdracht van gemeente Uitgeest
2016 Herinrichting Rijtuigenbuurt, i.s.m. René Kuiken Urbanism, in opdracht van gemeente Nieuwegein
2016 Ontwerp Lijsterpark, i.s.m. Bart Bordes, in opdracht van gemeente Capelle aan den IJssel
2016 Sportpark Europapark, Groningen, i.s.m. René Kuiken Urbanism, i.o.v. VenhoevenCS
2016 Visie Geesterweg, i.s.m. René Kuiken Urbanism, in opdracht van gemeente Uitgeest
2016 Ontwerp openbare eetbare tuin, in opdracht van gemeente Uitgeest
2016 Particuliere tuin, Leusden
2015 Structuurvisie Blokhuispoort, Leeuwarden, i.s.m. Peter de Ruyter landschapsarchitectuur, i.o.v. BOEi
2015 Verkavelingsplan en inrichtingsplan voor Blok 32, IJburg, i.o.v. JAM architecten
2015 Herinrichting openbare ruimte winkelcentrum in opdracht van gemeente Schagen
2014 – 2015 Dorpsuitbreiding Denzlingen, Duitsland i.s.m. Jeroen Mensink (opdrachtnemer), René Kuiken, Arjen Zaal, Inge Paessens (Shortlist)
2014 Verkavelingsplan en inrichtingsplan voor Blok 55, IJburg, i.o.v. JAM architecten
2013 – 2014 Ontwerpend onderzoek IJsselmeerregio, i.s.m. Lama landscape architects (Talentontwikkeling stipendium Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Klankbordgroep: Deltares, Alterra, Imares)
2013 Herbestemmingsplan en pleinontwerp Grote Kerk Hoorn, i.s.m. René Kuiken (Tweede prijs)
2012 – 2013 Ontwerpend onderzoek braakliggende terreinen Haarlem, i.s.m. Elizabeth Keller
2012 – 2013 Herinrichtingsplan Blokhuisplein, Leeuwarden, i.s.m. Peter de Ruyter landschapsarchitectuur
2012 Jardins de Metis, Canada, prijsvraag, i.s.m. Lama landscape architects
2011 Europan 11, Dorpsuitbreiding Allerød, Denemarken, i.s.m. Cecilia Gross en René Kuiken (Shortlist)
2011 China Jinzhou World Landscape Art Exposition, besloten prijsvraag
2011 Particuliere tuin, Den Haag
2011 Blikvanger in landgoed de Hartekamp, Heemstede, prijsvraag, i.s.m. Elizabeth Keller (Shortlist)
2011 Particuliere tuin, Heeg
2008 Vondelpark Meubilair, Amsterdam, prijsvraag, i.s.m. Jose Vorstermans (Nominatie)
2007 Tuin Theater Instituut Nederland, Amsterdam, besloten prijsvraag (Eervolle vermelding)
2004 Demonstratietuin Tuinen van Appeltern, prijsvraag, i.s.m. Arjan Kool (Geselecteerd voor realisatie)
2002 Keizer Karelplein, Nijmegen, prijsvraag, i.s.m. Arjan Kool (Eerste prijs vakjury)

Freelance werkzaamheden
2021 Visie ontwikkeling Veldhuis Apeldoorn, i.o.v. BURA Urbanism
2019 Landschapsplan N33, i.o.v. Veenenbos en Bosch landschapsarchitecten
2018 Ambitiedocument Apeldoorns Kanaal, i.o.v. Veenenbos en Bosch landschapsarchitecten
2016 Concept en schetsontwerp terreininrichting High Park Arnhem, i.o.v. Veenenbos en Bosch landschapsarchitecten
2015 – 2016 Stedenbouwkundig plan Lucent, Hilversum, i.o.v. JAM architecten
2015 Schetsontwerp Hanzeweg, Deventer, i.o.v. Veenenbos en Bosch landschapsarchitecten (gewonnen selectie)
2014 Ontwikkelingsvisie Steenfabriek Milsbeek, i.o.v. Peter de Ruyter landschapsarchitectuur
2013 – 2015 Landschapsplan gemeentehuis Bloemendaal, i.o.v. Peter de Ruyter landschapsarchitectuur
2012 – 2014 Landgoed Zonnestraal, Hilversum, i.o.v. Peter de Ruyter landschapsarchitectuur
2012 Particuliere tuin, Londen, i.o.v. Pieter Hessels landscape design
2012 Particuliere tuin, Den Haag, i.o.v. Pieter Hessels landscape design
2012 Ontwerp buitenruimte Psychogeriatrisch centrum, i.o.v. Hollandschap
2012 Visualisatie ontwerp N244, Ede, besloten prijsvraag, i.o.v. MXT landschappen
2011 Beplantingsplan Graaf Florisplein, Voorburg, i.o.v. Hollandschap

In dienst van Rijnboutt, Amsterdam
2010 Herinrichtingsplan Vreewijk Noord, Gouda
2010 Landschapsvisie bedrijventerrein Dordtse Kil IV, Dordrecht
2010 Ontwerp daktuin, Waddinxveen
2010 Masterplan en beeldkwaliteitsplan buitenruimte boerderij Den Burgh, Haarlemmermeer
2009 Inrichtingsplan woningbouwproject Sportlaan, Lisse
2008 – 2009 Herinrichtingsplan Oosterwei Noord, Gouda
2008 Ontwerp buitenruimte winkelcentrum Hoge Schie, Rotterdam
2008 Buitenruimte wooncomplex ‘Oostduin’, Den Haag
2008 Ontwerp daktuinen ’s Gravendreef, Den Haag
2008 Ontwerp buitenruimte voetbalstadion, Haarlem
2008 Prijsvraag dorpsuitbreiding, Keijenborg
2008 Landschapsplan landgoed van Borsselenweg, Oosterbeek
2007 – 2009 Herinrichtingsplan Molenvlietplein, Woerden
2006 – 2007 Ontwerp buitenruimte psychiatrisch centrum de Mark, Breda

In dienst van Veenenbos en Bosch landschapsarchitecten, Arnhem
2006 Masterplan dierentuin Burgers’ Zoo, Arnhem
2006 Structuurplan Land van Wehl
2005 – 2006 Binnentuin appartementencomplex Servaasbolwerk, Utrecht (Gouden Pyramide 2006)
2005 – 2006 Structuurschets landgoed Barnewinkel, Apeldoorn
2005 Herinrichtingsplan revalidatiecentrum Visio Het Loo Erf, Apeldoorn
2005 Pompstation Gelsenkirchen, prijsvraag, i.s.m. Wiegerinck architecten
2004 Ontwerp daktuinen en buitenruimte hoofdkantoor Hydron, Utrecht
2004 Catalogus Delflandpleinbuurt, Staalmanpleinbuurt, Amsterdam
2003 – 2005 Masterplan Nationaal Sportcentrum Papendal, Arnhem
2003 Spelregels nieuw bedrijventerrein Ecofactorij, Apeldoorn
2002 – 2003 Ontwerp buitenruimte nieuwbouwwijk Het Zand, Leidsche Rijn, Utrecht
2002 Verkaveling en groenstructuur villawijk Overgooi, Almere
2001 Ontwikkelingsvisie, Bergen aan Zee
2000 – 2003 Herinrichtingsplan kuststrook, Egmond aan Zee, i.s.m. Wim Poppinga
2000 – 2001 Herinrichtingsplan centrum Blerick
2000 Binnentuin Immigratie- en Naturalisatie Dienst, Zwolle
1999 – 2000 Ontwerp buitenruimte nieuwbouwwijk Kernhem, Ede

In dienst van OKRA landschapsarchitecten, Utrecht
1999 Breitscheidplatz, Berlijn, prijsvraag
1999 Inrichtingsplan Afrikaanderplein, Rotterdam (Omgevingsarchitectuurprijs 2006)