Adres
Herenstraat 18, 3985 RV Werkhoven

E-mail
contact@martijnal.nl

Telefoon
06-41276238

KvK
51545047

Registratienummer landschapsarchitectenregister
3.101201.002

Op alle werkzaamheden is De Nieuwe Regeling 2011 – rechtsverhouding opdrachtgever, architect, ingenieur en adviseur – van toepassing. Deze branchevoorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Amsterdam onder nummer 56/2013 en zijn te downloaden op www.nlingenieurs.nl/dnr