Visie buitenruimte Blokhuispoort Leeuwarden

In opdracht van BOEi is i.s.m. Peter de Ruyter een visie ontwikkeld op de buitenruimte van de Blokhuispoort in Leeuwarden. De voormalige gevangenis is nu een creatief bedrijvencentrum en in 2018 hét middelpunt van Leeuwarden als Culturele Hoofdstad van Europa. De visie bestaat op hoofdlijnen uit het weer publiek toegankelijk maken van de oevers langs het water (het ‘Om de poort’ kunnen gaan), waarbij het robuuste gebouwencomplex met zijn voeten in het gras komt te staan. Op een beperkt aantal plaatsen is het water bereikbaar via steigers en boardwalks. De verschillende hoven en binnenplaatsen van de voormalige gevangenis krijgen elk een eigen karakter, waardoor er een opeenvolging van beelden ontstaat en de bezoeker op een vanzelfsprekende wijze zijn weg weet te vinden. Bijzondere aandacht is er voor de omgang met het hemelwater van de daken. Afkoppeling van het regenwater vindt plaats via een stelsel van molgoten in de bestrating, waardoor de loop van het regenwater zichtbaar en hoorbaar wordt en er meer bergingscapaciteit ontstaat bij piekbelastingen. Een spiegelvijver in de grote binnenplaats, bestaande uit een dunne waterfilm, weerkaatst de Friese lucht. De voortjagende wolken in het spiegelende water staan symbool voor de herwonnen vrijheid binnen de muren van de voormalige gevangenis.

De visie is in december 2015 vastgesteld door de stuurgroep. Onderdelen van de visie worden de komende jaren uitgevoerd.

In samenwerking met Bureau Peter de Ruyter landschapsarchitectuur , gemeente Leeuwarden, TWA-architecten, RCEComments are closed.