Natuurontwikkeling bij terpdorp Eenigenburg

In opdracht van gemeente Schagen is een plan opgesteld voor een natuurontwikkeling in aansluiting op het eeuwenoude terp-dorp Eenigenburg en op basis van wensen van de omwonenden.

Een poel verwijst naar een historische sloot die tijdens de ruilverkaveling gedempt. Hierdoor ontstaat een tweedeling tussen een noordelijk en een zuidelijk deel. Aan de noordzijde blijft de kavel geheel open waardoor enerzijds het zicht op de bebouwing van terp ‘Harke’ in tact blijft en anderzijds de vrije zichten van de aansluitende woningen naar het landschap gewaarborgd worden. De zuidzijde wordt deels ingevuld met bos, in aansluiting op het aanliggende bestaande bos.
Het nieuwe bos wordt niet ingeplant maar ontstaat door het laten uitzaaien vanuit het aanliggende bos. Verwachting is dat dat relatief snel zal plaatsvinden.
Een bomenrij vormt de entree vanaf de Kerkweg. Een schelpenpad maakt het gebied toegankelijk, i.v.m. privacy is dit pad geplaatst op afstand van de bestaande woningen. Enkele rijen inheemse heesters trekken vogels aan en delen de kavel op in verschillende ruimtes die ingevuld kunnen worden door functies zoals een natuurspeeltuin.

Projectteam gemeente Schagen:
Rick van Esch, projectleider
Pluk Bakker, ecoloog
Bas Slijkerman, strategisch adviseur groen

plankaart
historische ontwikkeling Eenigenburg
planprincipesComments are closed.