visie ontwikkeling Veldhuis, Apeldoorn

Als onderdeel van het team van BURA Urbanism is, in nauwe samenwerking met gemeente Apeldoorn, een visie opgesteld voor de ontwikkeling van Veldhuis tot een stoere, levendige en stedelijke wijk met een groen karakter.

Veldhuis voelt als een verborgen plek, maar ligt binnen een minuut lopen van het treinstation van Apeldoorn. De typisch Apeldoornse woningen vind je er in combinatie met grotere bedrijfs- en onderwijsgebouwen. De ligging en kenmerken maken Veldhuis een aantrekkelijk gebied voor nieuwe ontwikkelingen. Het wordt een groene en levendige stad. Er zijn mogelijkheden om circa 780 nieuwe woningen te realiseren in combinatie met bedrijven, voorzieningen en onderwijsfuncties. De oude industriële gebouwen vertellen het verhaal van de historie van het gebied en geven de wijk een goede sfeer. Daarnaast sluit het plan aan bij de groene kwaliteiten van de Veluwe. Zo wordt voortgebouwd op de bestaande kwaliteiten en creëren we een karakteristiek gebied voor de toekomst.

Klimaatadaptatie speelt een belangrijke rol in de visie. Royale groenblauwe structuren verbinden met het stadsparkconcept (Stadspark Apeldoorn) en versterken de lange lijnen in de stad, waaronder het Apeldoorns kanaal. Een voormalige beek – de Kayersbeek – wordt opnieuw aangelegd en gekoppeld aan een park en voetpaden. Het park wordt een verblijfsruimte met veel ruimte voor biodiversiteit en waarbij water en grote bomen zorg dragen voor verkoeling.

Een ambitieus mobiliteitsconcept voor Veldhuis stelt de voetganger centraal. Waarbij voor de nieuwbouw een lagere parkeernorm mogelijk is dan normaal, dankzij het feit dat de stations vlakbij liggen en er ingezet wordt op deelmobiliteit. De diagonaal is een looproute in oost-west richting die de (park)structuren aan elkaar rijgt.

Opdrachtgever: Gemeente Apeldoorn
Opdrachtnemer: BURA Urbanism
Ontwerpteam: Marco Broekman, Jordy Stamps, Martijn Al, Martha Seitanidou, Yara Alnashawati
Status: Goedgekeurde gebiedsvisie

luchtfoto bestaande situatie, bron: gemeente Apeldoorn
principes
visiekaart
impressies Kayersbeekpark en diagonaal
vogelvlucht Veldhuis
principeprofielen Kayersbeek en diagonaalComments are closed.