Tentoonstelling ‘Weg met de Afsluitdijk?’ in Nieuw Land, t/m 9 juni

Op donderdag 13 maart is de tentoonstelling ‘Weg met de Afsluitdijk?, ontwerpend onderzoek naar een duurzame delta’ in Nieuw Land te Lelystad geopend. Daarbij is door Martijn Al en Jorryt Braaksma een presentatie gegeven over het project, gevolgd door een discussie met het publiek onder leiding van Mark Eker.

Met de komst van de Afsluitdijk in 1932 werd de gevaarlijke Zuiderzee getemd. Naast veiligheid bracht het ook veel veranderingen op het gebied van flora en fauna. Het is nu 2014. Zouden we dezelfde Afsluitdijk hebben geplaatst met de kennis die we nu hebben over de effecten? En hoe ziet de toekomst er uit? Krijgen het water en de natuur meer ruimte en hoe gaan we dan om met veiligheid? In de tentoonstelling worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd: een droombeeld van de enorme potentie van het IJsselmeergebied. Een Deltaplan met ruimte voor nieuwe landschappen, ideeën en innovaties. Daarbij is onderzocht hoe na het openen van de Afsluitdijk en de Houtribdijk de teruggekeerde dynamiek kan worden ingezet voor het op een natuurlijke manier laten groeien van de kustverdediging. Zodat de Nederlandse delta ook op de zeer lange termijn veilig blijft. Niet door vechten tegen de natuur, maar juist door het inzetten van natuurlijke landschapsvormende processen.

De tentoonstelling is te bezoeken van 14 maart tot en met 9 juni in Nieuw Land erfgoedcentrum, te Lelystad.

Download het rapport: ‘Weg met de Afsluitdijk?, ontwerpend onderzoek naar een duurzame delta’.

                  Comments are closed.