Artikel in Vakblad Groen over ontwerpend onderzoek naar duurzame delta

In vakblad Groen is een artikel opgenomen over het ontwerpend onderzoek naar de omgang met klimaatverandering in de IJsselmeerregio. Daarbij is onderzocht hoe na het openen van de Afsluitdijk en de Houtribdijk de teruggekeerde dynamiek kan worden ingezet voor het op een natuurlijke manier laten groeien van de kustverdediging. Zodat de Nederlandse delta ook op de zeer lange termijn duurzaam en veilig blijft.
Download het artikel: Vakblad Groen ‘Een klimaatbestendige IJsselDelta’.

Het ontwerpend onderzoek is gedaan in samenwerking met Lama landscape architects en mogelijk gemaakt door een stipendium van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie in het kader van de deelregeling Talentontwikkeling. Het onderzoek werd ondersteund met een modellenonderzoek door Mick van der Wegen en Ali Dastgheib van UNESCO IHE en door een klankbordgroep bestaande uit  bestaande uit Erik van Slobbe (Alterra), Bert van der Valk (Deltares) en Norbert Dankers (Dankers Coastal Zone Management).Comments are closed.