inrichtingsplan voor Blok 55, IJburg

Voor de nog braakliggende kavel ‘Blok 55’ op IJburg is een ontwerp gemaakt voor de ontwikkeling van deze locatie. In opdracht van het consortium Waterstad 3 zijn door Jeroen Mensink, René Kuiken en Martijn Al het verkavelingsplan, het beeldkwaliteitsplan en het inrichtingsplan opgesteld. Deze documenten vormen de grondslag voor de aanbesteding aan marktpartijen voor zowel het ontwerp en bouw van de 56 geplande nieuwe woningen als voor de inrichting van het openbaar gebied.

– Opdrachtgever: Waterstad 3
– Opdrachtnemer: JAM* architecten
– Ontwerpteam: Jeroen Mensink (JAM* architecten), René Kuiken (René Kuiken Urbanism), Martijn Al landschapsarchitect
– Aannemer: nog niet bekend

Plankaart verkavelingsplan

Plankaart inrichting openbare ruimteComments are closed.