In ontwerp: visie Geesterweg, Uitgeest

In opdracht van gemeente Uitgeest wordt, i.s.m. René Kuiken Urbanism, een visie gemaakt voor de Geesterweg. Deze weg vormt de entreeweg van Uitgeest en tegelijkertijd met de aanliggende parkzones het grootste aaneengesloten groengebied in het dorp. De opgave is het maken van een visie op de ontwikkeling van de Geesterweg op de lange termijn. Het fungeert als wensbeeld voor in de toekomst en als kader voor op korte termijn, zodat de gemeente mogelijke initiatieven en vragen kan toetsen en richting kan geven aan het groenbeheer.

GeesterwegComments are closed.