Gebiedsontwikkeling Groene Rivier Well

Als onderdeel van het team van Veenenbosenbosch wordt, samen met RHDHV en Waterschap Limburg, gewerkt aan het gebied tussen Maas en Maasduinen.

De huidige dijken rond Well en omgeving beschermen het dorp Well en de omliggende kernen van Elsteren, Het Leuken, De Kamp en Kasteel Well. Naast dijkversterkingen en verleggingen wordt voorzien in rivierverruiming met de groene rivier, beekherstel en nieuwe gebiedsinrichting. Vraagstukken die vragen om een bredere kijk naar de gehele ontwikkeling van het gebied.Comments are closed.