Talentontwikkeling stipendium Stimuleringsfonds Creatieve Industrie voor ontwerpend onderzoek


De landschapsarchitecten Martijn Al en Jorryt Braaksma hebben in het kader van de deelregeling Talentontwikkeling van Het Stimuleringsfonds voor Architectuur een subsidie toegekend gekregen voor hun onderzoeksvoorstel naar ruimtelijke en functionele potenties binnen de IJsselmeerregio. Het ontwerpend onderzoek wordt ondersteund door een klankbordgroep. De klankbordgroep wordt gevormd door Erik van Slobbe (onderzoeker Alterra), Bert van der Valk (geoloog Deltares) en Norbert Dankers (Dankers Coastal Zone Management). Het onderzoek heeft als doel de discussie over de omgang met de klimaatverandering in het IJsselmeergebied aan te scherpen en te voeden met nieuwe inzichten.

Vertrekpunt bij het ontwerpend onderzoek is het kiezen van een radicale nieuwe denkrichting: het openen van de afsluitdijk en daarmee het terugbrengen van dynamische landschapsvormende processen. Binnen het onderzoek zal de nadruk liggen op thema’s die volgens ons onderbelicht zijn binnen de huidige discussies over de toekomst van het IJsselmeergebied: landschap, cultuurhistorie, ecologie, recreatie en landbouw.

Het eindresultaat van het onderzoek zal 13 maart t/m 1 juni 2014 gepresenteerd worden in Nieuw Land Erfgoedcentrum te Lelystad.

Kijk voor meer informatie over het project op de Blog.Comments are closed.